Integritetspolicy

Vi är ansvariga för casinoutanspelgränser.com och därmed och även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom de digitala kanaler som används för att göra tjänsten som tillhandahålls på casinoutanspelgränser.com tillgänglig. Kanaler som används inkluderar den nuvarande webbplatsen, såväl som framtida digitala kontaktytor som mobilapplikationer.

Denna integritetspolicy (nedan kallad ”Sekretesspolicyn”) är utformad för att användarna av webbplatsen ska känna sig säkra på hur deras personuppgifter hanteras och för att säkerställa att de hanteras i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Det är viktigt att användaren förstår att genom att använda tillgängliga digitala kanaler och/eller någon av de tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls på casinoutanspelgränser.com eller som kan komma att tillhandahållas i framtiden, samtycker han/hon/den till: hans/hennes/deras personuppgifter behandlas av oss.

Det finns inget krav på att användaren av casinoutanspelgränser.com ska lämna sin personliga information för att besöka webbplatsen. Men utan användning av viss personlig information, kanske casinoutanspelgränser.com inte kan tillhandahålla tjänsten som är tillgänglig på webbplatsen eller relaterad till denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Tjänsterna som tillhandahålls av casinoutanspelgränser.com kan i vissa fall innehålla personuppgifter som rör en person. Detta sammanfattas nedan som ”Personlig information”.

Behandling av känsliga personuppgifter

Casinoutanspelgränser.com behandlar inte personuppgifter som är klassade som känsliga. Det vill säga information som ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och personlig information som rör hälsa eller sexualliv. Detta kallas nedan ”Känslig personlig information”.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter i någon form i de tjänster vi tillhandahåller på Casinoutanspelgränser.com.

Vad används personuppgifter till?

Anledningen till att vi kan behandla en användares personuppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten casinoutanspelgränser.com. I vissa fall, men inte begränsat till, använder vi personuppgifter för att få feedback på tjänsten vi tillhandahåller via casinoutanspelgränser.com för att utveckla och förbättra vårt erbjudande. Utöver detta används personuppgifterna även för, men inte begränsat till, att förbättra kommunikationen mellan casinoutanspelgränser.com och användaren via digitala kanaler. Till exempel. Vi kan skicka ett e-postmeddelande till användaren som har fyllt i ett formulär med informationen de har fyllt i i det formuläret. Det kan till exempel vara ett nyhetsbrev.

Insamling av information från andra källor.

Casinoutanspelgränser.com kan i något avseende behöva komplettera den information som lämnas via ett formulär med information från annan källa. Detta görs för att förbättra och vidareutveckla nuvarande och framtida tjänst/tjänster.

Information till tredje part

Casinoutanspelgränser.com har inte för avsikt att överföra användarnas personliga information till ytterligare tredje parter förutom relevanta partners och/eller tjänster som används för att utveckla tjänsten eller kommunikationen och kommer inte att göra det. För att den osannolika situationen ska vara möjlig krävs användarens aktiva tillstånd.

Med tredje man avses en enskild eller juridisk person som inte direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som den angivna personuppgiftsansvarige.

Nuvarande eller framtida koncernbolag kan komma att meddelas om personuppgifter som samlats in på casinoutanspelgränser.com. Vid ett sådant tillfälle behandlas personuppgifter i enlighet med vad som regleras i denna Integritetspolicy.

casinoutanspelgränser.com kommer inte att vidarebefordra användarnas personliga information till en annan tredje part i vinstsyfte. Med andra ord kommer casinoutanspelgränser.com inte att sälja användarnas personuppgifter till andra aktörer än de relevanta partners som tillhandahålls genom tjänsten på casinoutanspelgränser.com. Detta framgår också av villkoren som användare accepterar när de använder tjänsten på casinoutanspelgränser.com.

casinoutanspelgränser.com använder oberoende konsulter för att arbeta med digital kommunikation via tillgängliga kanaler. Utvalda konsulter hanterar inte fullständig personlig information, men ibland kan de komma i kontakt med delar av den personliga informationen som samlas in via casinoutanspelgränser.com.

Målet med casinoutanspelgränser.com är att minimera all hantering av personuppgifter så mycket som möjligt. Detta påverkar också mängden personuppgifter som är aktuella och eventuella framtida konsulter kan komma i kontakt med. För oss på casinoutanspelgränser.com är våra användares integritet vår högsta prioritet.

Därför ställer vi även krav på de mäklare vi samarbetar med. Vi kräver att mäklaren eller mäklarna som vi tillhandahåller våra användares personuppgifter skyddar dessa personuppgifter på minst samma nivå som vi gör.

I vilket land finns dina uppgifter?

Casinoutanspelgränser.com kan skicka personuppgifter till tredjeländer (dvs ett land utanför EU/EES). Det beror på att casinoutanspelgränser.com använder verktyg från företag som Google och Meta. Casinoutanspelgränser.com fungerar också med andra företag som kan ha, men inte begränsat till, ha sin hemvist utanför den europeiska unionen.

Samtycke

Genom att användaren godkänner denna integritetspolicy samtycker han/hon/de också till att vi använder och behandlar hans/hennes/deras personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Utöver detta samtycker användaren även till att vi använder cookies och liknande teknik.

Om en användare väljer att inte acceptera det som anges i denna integritetspolicy ber vi på casinoutanspelgränser.com den användaren att inte använda vår tjänst/tjänster.

En användares samtycke kan alltid och när som helst återkallas.

Ändringar i integritetspolicyn

Eftersom en integritetspolicy är vad som kallas ett levande dokument, sker det kontinuerliga förändringar i den. Ändringarna kan komma från interna beslut om policyändringar eller så är ändringarna baserade på ändringar i lagar och/eller förordningar. Det är därför oerhört viktigt att användaren tar sitt ansvar och läser igenom denna Integritetspolicy med jämna mellanrum.

Radering av data

Casinoutanspelgränser.com lagrar inte personlig information under längre tid än vad som anses vara affärskritiskt. Personuppgifter raderas därför i enlighet med gällande lagstiftning.

Rätt att begära information

Användare kan när som helst begära information om vilken typ av personuppgifter som behandlas för dem och begära rättelse. Detta förutsätter att vi behandlar information om användaren vid den tid som råder. Om en användare vill begära information om Personuppgifter från casinoutanspelgränser.com kan de skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss enligt följande e-postmeddelande; hej@casinoutanspelgränser.com.

Externa länkar

På casinoutanspelgränser.com finns länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av företag inom och utanför den nuvarande och framtida koncernen. För dessa webbplatser gäller deras personuppgiftspolicy och var därför noga med att läsa dem också.

Säkerhet för användare

Casinoutanspelgränser.com vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Användaren bör dock komma ihåg att det inte är möjligt att undvika risker när han lämnar ut personuppgifter. Det är inte möjligt att helt skydda digitala kanaler mot intrång.

Kontakt

För frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller något annat som berör Casinoutanspelgränser.com, du är välkommen att kontakta oss på: hej@casinoutanspelgränser.com.